Propunere Regulament sit ROSCI0283 Cheile Doftanei

Propunere Regulament sit ROSCI0283 Cheile Doftanei

arii protejate, Dezvoltare durabila
Asociatia pentru Dezvoltare si Mediu – ADEMED anunta factorii interesati de lansarea consultarii publice asupra propunerii de Regulament al sitului de interes comunitar (Natura 2000) ROSCI0283 Cheile Doftanei. Elaborarea Regulamentului sitului este una dintre obligatiile custodelui stipulate in Conventia de custodie, conform Ordinului Ministrului Mediului nr. 1052 / 2014. Va invitam sa transmiteti observatiile dvs. in campul de comentarii de mai jos sau pe adresa office@ademed.ro pana la data de 31 ianuarie 2017. Limitele sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei pot fi vizualizate aici. Speciile si habitatele pentru care a fost desemnat situl ROSCI0283 Cheile Doftanei pot fi vizualizate aici. Textul propunerii de Regulament al sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei: ” Anexa Art.1. Situl de importanta comunitara ROSCI0283 Cheile Doftanei, numit in continuare situl ROSCI0283 Cheile Doftanei, a fost instituit ca arie naturala protejata de…
Read More
Specii si habitate conservate in situl Cheile Doftanei

Specii si habitate conservate in situl Cheile Doftanei

arii protejate, Specii ocrotite
Specii: Ursus arctos (ursul brun) Lutra lutra (vidra) Emys orbicularis (testoasa de apa europeana) Bombina variegata (buhaiul de balta cu burta galbena) Morimus funereus Habitate (asociatii vegetale): 91V0 – Paduri dacice de fag 9110 – Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9130 – Paduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 91Y0 – Paduri dacice de stejar si carpen 91E0 – Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior * 9170 – Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 9180 – Paduri din Tilio-Acerion pe versanti abrupti, grohotisuri si ravene * 6430 – Comunitati de liziera cu ierburi inalte higrofile de la nivelul campiilor, pana la cel montan si alpin 6520 – Fanete montane 8210 – Versanti stancosi cu vegetatie chasmofitica pe roci calcaroase   Referinta: http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016_02_26_SDF_Natura_2000_SCI_022016.pdf
Read More